Ανρί Αβρόν - Μαξ Στίρνερ ή η εμπειρία του μηδενός

Μετάφραση: Ζήσης Σαρίκας

Τιμή: 9 € - Σελ. 127

ISBN 960-87196-5-8, ISBN-13 978-960-87196-5-1

Στο βιβλίο αυτό ο Γάλλος φιλόσοφος Ανρί Αβρόν παρουσιάζει με μοναδικό τρόπο τη φιλοσοφία ενός από τους πιο πρωτότυπους και ανεξάρτητους στοχαστές, του Μαξ Στίρνερ, πατέρα του ατομικιστικού αναρχισμού και συγγραφέα τού έργου "Ο μοναδικός και η ιδιοκτησία του". Ο Αβρόν δεν διευκρινίζει μόνον το περιεχόμενο και το ειδικό βάρος της φιλοσοφίας αυτής, αλλά την τοποθετεί μέσα στα ιδεολογικά και κοινωνικά συμφραζόμενα της εποχής της και, συγχρόνως, ανιχνεύει την επιρροή που άσκησε στη μεταγενέστερη σκέψη και αναδεικνύει την επικαιρότητά της.

 

 

Κριτικές:

 

Χρήστος Χαλαζιάς, εφημερίδα Βραδυνή, 15-7-2006


Μ. Σωτηρίου, εφημερίδα Βαβυλωνία, αρ. φ. 26, Ιούλιος- Αύγουστος 2006