Δεσποινιάδης Κων/νος

Εθνική Τράπεζα

IBAN:  GR4901102160000021634551655

Eurobank

IBAN : GR1302600370000000101205610