Φραντς Κάφκα - Η Μεταμόρφωση

Μετάφραση: Ιωάννα Αβραμίδου

Επίμετρο: Κώστας Δεσποινιάδης

Τιμή: 8 € - Σελ. 120

ISBN 978-618-5718-12-1

 

 

Κριτικές: